6000-500 v. Chr.

6000 v. Chr.

Uit archeologische vondsten van de vroege bronstijd blijkt dat de granaatappel één van de eerst geteelde fruitsoorten was.

Afbeelding: Reliëf van basalt met het Hoofd van godin Kubaba, Karkamis, Syrië, ca.1050 - 850 v.Chr. Gianni Dagli Orti / The Art Archive, Art Resource, NY

800 v. Chr.

Granaatappels werden veelvuldig afgebeeld in kunst uit de Griekse oudheid, vooral in de periode onder Oosterse invloed van Syrië en Fenicië.

Afbeelding: Marmeren beeld van Artemis, godin van de vruchtbaarheid, met vele borsten en granaatappels, ca. 2e eeuw n.Chr. Foto copyright: Alfredo Dagli Orti / The Art Archive, Art Resource, NY

700 v. Chr.

Granaatappels werden in Rome ingevoerd via Carthago en werden afgebeeld in mozaïeken, in het bijzonder in het Huis van de boomgaard in Pompeii. Vrouwen droegen hoofdtooi van granaatboomtwijgjes als getuige van hun huwelijksstatus.

Afbeelding: Romeinse mozaïek met een afbeelding van dobbelaars met lauwerkransen en granaatappels in de hoeken, ca. 3e eeuw n.Chr. Foto copyright: © Gilles Mermet / Art Resource, NY

563 v. Chr.

De granaatappel is een van de drie gezegende vruchten van het Boeddhisme en heeft een geestelijke invloed op de kunst.

Afbeelding: Bord van porselein met een afbeelding van de drie gezegende vruchten van het Boeddhisme, ca. 1880. Foto copyright: Réunion des Musées Nationaux/Patrice Schmidt/Art Resource, NY